ВАРНА - ОДЕСА - ВАРНА

Условия за ползване

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ONLINE СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА СЕРВИС ТУР БГ ООД

Общите условия за използване на системата за продажба на автобусни билети чрез сайта на  СЕРВИС ТУР БГ ООД  уреждат единствено взаимоотношенията между клиентите на системата (наричан за краткост по долу КЛИЕНТ) и СЕРВИС ТУР БГ ООД, респективно собственик на системата СЕРВИС ТУР БГ ООД  (наричан за краткост по долу СЕРВИС ТУР БГ ООД).
 
Тези общи условия дават информация за работа със системата от всеки КЛИЕНТ, за времето на използване на системата, от първоначалното влизане в нея, закупуване на автобусен билет, получаването на електронен билет и до напускането на системата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
КЛИЕНТЪТ има право да ползва услугите за продажба на билети на http://servistur-bg.com/  в съответствие с изискванията на Общите условия и правилата.
КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички свои действия, извършени при използване на online системата за продажба билети на http://servistur-bg.com/  
КЛИЕНТЪТ се съгласява с това, че част от служителите на СЕРВИС ТУР БГ ООД, в зависимост от задълженията си, имат достъп до следната лична информация: имейл адрес и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
КЛИЕНТЪТ няма право на достъп чрез http://servistur-bg.com/  до чужди  директории,  мрежи, компютри и други устройства.
 СЕРВИС ТУР БГ ООД не носи отговорност за показваната информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които http://servistur-bg.com/ осигурява връзка.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕРВИС ТУР БГ ООД
1. Чрез своята система за продажба на автобусни билети, СЕРВИС ТУР БГ ООД предлага услугите по продажба на автобусни билети за СЕРВИС ТУР БГ ООД, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ, при използване на системата.
2. Информацията предоставена от http://servistur-bg.com/  е изцяло собственост на СЕРВИС ТУР БГ ООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Използването на  съдържание, е предмет на писмено споразумение със СЕРВИС ТУР БГ ООД .
3. Посочената в разписанието информация, относно времето на пристигане на спирка е ориентировъчно.
4. СЕРВИС ТУР БГ ООД има право да ограничи достъпа на някои свои или всички свои КЛИЕНТИ, до част от услугите или до всички услуги на сайта (при нерегламентиран достъп, форсмажорни обстоятелства и др.).
5. СЕРВИС ТУР БГ ООД не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта http://servistur-bg.com/  Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.
6. Всеки пътник закупил билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука” на територията на Република България. За други държави е небходимо клиента да направи допълнителна застраховка.
7. СЕРВИС ТУР БГ ООД осигурява на клиентите на сайта възможност за закупуване на автобусни билети за линия  съгласно чл. 42 до чл.48 от Закона за автомобилните превози.
8. СЕРВИС ТУР БГ ООД не носи отговорност за паспортни и митнически неуредици на Клиента.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Правата на интелектуалната собственост върху online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници http://servistur-bg.com/, софтуерни продукти, документи и други материали, принадлежат на СЕРВИС ТУР БГ ООД.
2. Клиентът няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя или променя интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието, предоставено от http://servistur-bg.com/.

ПОКУПКА НА ОНЛАЙН БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ СЪС СЕРВИС ТУР БГ ООД
Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от системата за продажба на автобусни билети само по следния начин:
1. Изберете вид пътуване
2. Изберете желаната дестинация
3. Изберете дата за пътуване
4. Изберете вида на билета  - еднопосочен / двупосочен
5. Натиснете бутона „Продължи напред”.
6. В отворения нов прозорец изберете място в автобуса, след което натиснете бутона „Продължи“.
7. На следващата страница попълнете данните на пътуващият и натиснете бутона „Продължи“.
8. Следващата стъпка е да изберете начин на плащане – в брой, по банков път или чрез paypal. Сложете отметка на „съгласен съм с общите условия“ и натиснете бутона „Потвърди поръчката“.
9. Следва да принтирате електронния билет от получения файл на посочения от Вас e-mail адрес.
Забележка:
 Предоставяните от СЕРВИС ТУР БГ ООД намаления се ползват с предоставяне на съответен документ при получаване на билета. В противен случай трябва да заплатите разликата в билета или може да ви бъде отказана транспортната услуга.
При желание от страна на Клиента за ползване на две места в автобуса, второто се заплаща на цената на 1 /един/ детски билет.

Плащането може да се извърши с дебитна карта или кредитна карта MasterCard, Maestro, Visa, VisaElectron.и Борика. При избора на метод за плащане, Потребителят ще бъде прехвърлен към защитена страница на Банката, където трябва да въведе данните на картата си (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и име на картодържателя). За идентифицирането като картодържател, платежният сървър на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации.
Трансферът на суми се осъществява през системата на Банката, а не през интернет сайта на СЕРВИС ТУР БГ, като отговорността за осъществяване на транзакцията е на Банката, а не на СЕРВИС ТУР БГ. При възникнали технически проблеми с трансфера, Потребителят следва да се свърже с Банката.
Ние НЕ събираме, обработваме или запазваме, каквато и да е информация свързана с предоставяните от Потребителя данни за кредитни карти, банкови сметки или друг вид платежни средства. Тази информация се изисква и обработва от системите на платежните оператори, оторизирани да извършват тези плащания, в съответствие с техните условия и политики, те също така носят и отговорността за нейното опазване.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ ОНЛАЙН БИЛЕТИ

Лицата закупили ОНЛАЙН билети за редовните автобусни линии на СЕРВИС ТУР БГ ООД, имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените ОНЛАЙН билети, при следните условия:
При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен ОНЛАЙН билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за ОНЛАЙН билета сума само и единственно ПО КАРТАТА, С КОЯТО Е НАПРАВЕНО ПЛАЩАНЕ, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация до 5 работни дни.

ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИ
1. Билетите закупени чрез online системата се получават на касите на СЕРВИС ТУР БГ ООД не по-късно от 60 минути преди пътуването от началната спирка, а в особени случаи от шофьора на автобуса при качването.
2. За да получите своя билет, трябва да предоставите на служител на каса на СЕРВИС ТУР БГ ООД,  разпечатано копие на електронния билет получен на вашия e-mail. В противен случай,  СЕРВИС ТУР БГ ООД има право да Ви откаже издаване на билет и да не бъде предоставена транспортната услуга.
3. Полученият билет съдържа посочените от Вас в резервацията данни. Използването на некоректни данни, ще направи покупката на билета невалидна и СЕРВИС ТУР БГ ООД запазва правото си да не възстанови сумата по билета.

ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ

КЛИЕНТИ, закупили автобусни билети чрез http://servistur-bg.com/ за пътуване със СЕРВИС ТУР БГ ООД  имат право:
Да променят датата и часа пътуване -  единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дати. Промяната може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 24 часа преди отпътуване. Допуска се само една презаверка на билет.
 Да фиксират дата на двупосочен отворен билет - единствено и само при наличие на свободни места за желаните дата. Фиксирането може да се осъществи единствено и само на касите на фирмата, не по-късно от 72 часа преди отпътуване от началната спирка. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи закупения билет.
Да се откаже от пътуването при следните условия:
3.1. До 72 часа преди отпътуване от началната спирка – КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на билета при анулация.
3.2. От 72 до 48 часа преди отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ:  дължи неустойка в размер на 50% от стойността на билета при анулация;
3.3. Под 24 часа преди отпътуване от съответната спирка – стойността на билета не се възстановява;
3.5. При анулация на онлайн билет, по който се възстановява сума по описаните по-горе условия,  клиента трябва да посети офиса на СЕРВИС ТУР БГ ООД в срок до 5 работни дни.
4. Презаверен билет не подлежи на анулация
5. Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. При използвана първа посока от билета, втората може да бъде само презаверена, според условията за презаверка до 30 дни от датата на първото пътуване.
6. Двупосочен билет с отворена дата на връщане важи 3 месеца от датата на първото пътуване.


ОТГОВОРНОСТ НА СЕРВИС ТУР БГ ООД
 
С издаването на билет за пътуване СЕРВИС ТУР БГ ООД сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности, съглано чл.42 до 48 от ЗАП(обн.ДВ. бр.82 от 17.09.1999 г., изм. и доп. бр. 11 от 31.01.2002 г.).
Срещу закупения от КЛИЕНТА билет, СЕРВИС ТУР БГ ООД осигурява автобусен превоз по посочения маршрут.
3. За закъснение от графика по обективни причини, СЕРВИС ТУР БГ ООД не носи отговорност
4. При неосъществяване на пътуването по вина на СЕРВИС ТУР БГ ООД, дружеството възстановява само стойността на неосъществената част от пътната отсечка.
5. СЕРВИС ТУР БГ ООД не носи отговорност за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на съответната спирка.
 
ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА
 
1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните върху билета си. СЕРВИС ТУР БГ ООД няма задължение да коригира грешки, след като договорът е бил сключен.
2. КЛИЕНТЪТ има  отговорност за запазване на целостта на получения билет. СЕРВИС ТУР БГ ООД не носи отговорност за загубен, откраднат или  увреден билет. Дубликати на билети не се издават
3. КЛИЕНТЪТ носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
ЦЕНИ НА БИЛЕТИ
Цените на билети обявени чрез http://servistur-bg.com/, за пътуване със  СЕРВИС ТУР БГ ООД, са в български лева.
СЕРВИС ТУР БГ ООД  си запазва правото да променя цените, обявени на http://servistur-bg.com/.
Когато цената на билета бъде променена, то валидна е тази цена, която е била в сила към момента на закупуване на билета  от КЛИЕНТА.
При ONLINE продажбата  не се начисляват допълнителни такси върху цената на автобусните билети.
ПРЕВОЗ НА БАГАЖ
Закупеният билет дава право на КЛИЕНТА да превози безплатно в багажното отделение личен багаж състоящ се от 1 /един/ куфар и 1 /една/ ръчна чанта. В този случай, КЛИЕНТЪТ получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ. Всеки следващ багаж се заплаща в касата на СЕРВИС ТУР БГ ООД.
Не се допуска превозване на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник.


ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ
СЕРВИС ТУР БГ ООД  допуска превозване на домашни любимци и животни в специализирани за превоз клетки и необходими документи, като се заплаща стойност на 1/един/ детски билет.
ПУШЕНЕТО В АВТОБУСИТЕ НА СЕРВИС ТУР БГ ООД Е ЗАБРАНЕНО!


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  ОТНОСНО  ONLINE СИСТЕМА
За достъп до online системата е необходимо следното:
Интернет връзка
Интернет браузър – минимални версии: Mozilla Firefox 8.0; Internet Explorer 8 или Google Chrome.
За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения.


"СЕРВИС ТУР БГ" ООД
ЕИК 205247387
гр.Варна
ул.Васил Априлов 19,ап.12
e-mail. servistur@abv.bg
тел.+359 884 03 22 88