ВАРНА - ОДЕСА - ВАРНА

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19