ВАРНА - ОДЕСА - ВАРНА

Защита на лични данни

Вашите лични данни са важни за нас. Политиката ни за защита на личните данни постановява как да използваме и защитаваме всяка предоставена от вас информация, когато ползвате нашия уебсайт.

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на нашият сайт.

Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите.

Като използвате този сайт, Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

Сайтът Ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване или направено закупуване на автобусен билет. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица.

Поемаме ангажимент за сигурността на вашите лични данни. За предотвратяване на неоторизиран достъп или разкриване сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за опазване и защита на информацията, събирана онлайн.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.